MAPA – O PROJEKTU


OBJEVUJME PŘÍBĚHY MÍST, KUDY CHODÍME DENNĚ!

Mapa Skrytého města vrací příběhy zpátky na místa přesně tam, kde se udály. S pomocí historiků a pamětníků ožívají významné události, silné osobní příběhy i veselé historky. Místa s příběhem už nikdy nebudou stejná jako dřív, až půjdete znovu kolem.

Mapa Skrytého města prezentuje práci rozsáhlého týmu historiků, badatelů, pamětníků a dalších spolupracovníků vedenou společným cílem - vyprávět příběh Plzně skrze konkrétní místa a události k nim se vážící.  Stávající rozsah není rozhodně definitivní. Mapu chceme dále rozvíjet a doplňovat  i současnou vrstvu města - postřehy lidí, kteří ve městě žijí nyní

Do mapy můžete přispět i Vy!

Navrhněte bod do mapy. Navrhněte téma, které vám tam chybí. Doporučte člověka, který něco zajímavého ví nebo zažil. Neváhejte nás kontaktovat s jakýkoliv podnětem na mapa@skrytemesto.cz.

Jak mapu používat?

Mapu je možné prohlížet dvěma způsoby. Klasické mapové zobrazení umožňuje zobrazovat a filtrovat body v mapě dle příslušnosti k časovému období nebo typu (např. vzpomínky, významná událost, osobnost apod.). Současně jsme připravili tématické výběry bodů, které jsou provázány stejnou obsahovou linií (např. Příběh piva ). Tématické výběry v podobě „dlaždic“ témat Vás rychle navedou na to, co vás zajímá.
Mapa je optimalizovaná pro zobrazení na mobilních zařízeních, takže se s ní můžete vydat i do ulic. Pozor, bude to chtít dostatečný datový balíček.
Pokud se Vám mapa líbí, budeme velmi rádi, když ji budete doporučovat a propagovat.
Pozor! Nepřehlédněte! Na mapu navazují další aktivity projektu Plzeň - Skryté město, více informací najdete na www.skrytemesto.cz.

Kdo mapu vytvořil?

Mapu vytvořil tým historiků a publicistů pod vedením Petry Svobody a za odborného dohledu PhDr. Petra Koury Ph.D. Děkujeme všem spolupracovníkům, pamětníkům a dalším, kteří poskytli obrazové a zvukové materiály!

Petra Svoboda – PES

Šéfredaktorka Skryté mapy a vedoucí rešeršního týmu / spoluautorka rešerše tématu Příběh plzeňského pivovarnictví / vedení besed s pamětníky
Scénáristka, režisérka a art direktorka. Má zkušenosti téměř se všemi typy médií – tiskem, rozhlasem, televizí, internetem a mobilními aplikacemi. Někdejší hudební publicistka se specializací na jazz, redaktorka Českého rozhlasu 3 – Vltava, reportérka týdeníku Reflex, kulturní webeditorka časopisu Týden (vše pod jménem Konrádová). V posledních letech idea maker nových formátů a scénáristka pořadů ČT, režisérka spotů. Spoluautorka knihy Bašta mezi žabožrouty (s Jiřím Slavíčkem) - unikátního průvodce Paříží. Scénáristka a režisérka městské šifrovací hry s tajemným příběhem Kód Salomon pro mobilní telefony v Ostravě.

PhDr. Petr Koura – KOU

Odborný garant projektu
Historik specializující se především československé dějiny 20. století. Odborný poradce českých filmařů a televizních autorů. Podílel se na vzniku televizního seriálu Heydrich – konečné řešení nebo série historických televizních filmů Roberta Sedláčka a Pavla Kosatíka – České století. Přednáší na Katedře historie FF UK v Praze. Je autorem disertační práce Swingová mládež a okupační moc v protektorátu Čechy a Morava, autorem knihy Podplukovník Josef Balabán - Život a smrt velitele legendární odbojové skupiny Tři králové. Autorsky se podílel na knihách: České Vánoce od vzniku republiky po sametovou revoluci, Žádáme trest smrti! - Propagandistická kampaň provázející proces s Miladou Horákovou a spol. a Hrdinství a zbabělost v české politické kultuře 19. a 20. stol.

REŠERŠISTÉ

Lukáš Paleček – LUPA

Odpovědný redaktor mapy / autor rešerše Borská věznice
Na Metropolitní univerzitě Praha vystudoval bakalářský obor veřejná správa. Ve veřejné správě rovněž dlouhodobě pracoval, v posledních osmi letech v resortu ministerstva spravedlnosti. Do konce roku 2013 působil jako vedoucí sekretariátu ředitele Věznice Plzeň. Ve věznici měl mimo jiné na starosti správu historického archivu věznice a spolupodílel se také na vytvoření tamní stálé historické expozice. Jeho celoživotním zájmem je historie, koníčkem pak je především genealogie a též heraldika. Je členem České genealogické a heraldické společnosti v Praze. Narodil se v roce v Plzni, kde také žije.

Miroslav Anton – ANT

autor rešerše Listopad 1989 v Plzni
Před listopadem 1989 pracoval jako manipulační dělník, herec, divadelní inspicient a metodik v kulturním středisku. Vytvořil divadelní hry a adaptace pro děti Ostrov, kde rostou housle a Tygroši. V 90. letech působil v Českém rozhlase Plzeň jako redaktor, šéf literární redakce a posléze šéfredaktor. Scénárista a režisér video filmů s tématikou Plzně. Autor publikací Listopad 1989 v Plzni a Přemítání o Evropské unii (rozhovory s Josefem Zieleniecem). Spolupracoval jako redaktor na propagačním videožurnálu Plzeň v kostce a založil internetový server Plzeňská televize. Asistent ředitele pro PR v Diecézní charitě Plzeň. Připravil dva projekty pro EHMK 2015 - Baroko v západních Čechách. Od narození žije v Plzni.

Bibiana Beňová – BB

spoluautorka rešerše Příběh plzeňského pivovarnictví
Nezávislá dokumentaristka a scénáristka, někdejší kulturní reportérka zpravodajské redakce ČT, dramaturgyně a moderátorka pořadu Týden v kultuře na ČT24. Režisérka filmu Miro Švolík: Cesta do stredu sveta, aktuálně dokončuje autorskou dokumentární esej o Milovicích Přízraky. Řídila PR kampaně velkých korporací (Karlovarské Minerální Vody), ale i uměleckých galerií (Arthouse Prague) nebo launche nezávislých design brandů (Boho). Ve spolupráci s nezávislými filmovými produkcemi nyní vyvíjí původní docu a TV formáty.

PhDr. Petr Blažek, Ph.D. – PVB

autor rešerše Fotografie ze sledovacích spisů StB v Plzni
Historik působící v Ústavu pro studium totalitních režimů. Zabývá se dějinami komunistické vlády v Československu a Polsku. Autor řady historických studií a edic dokumentů, například monografie Ryszard Siwiec 1909–1968 (Varšava 2010). Spoluautor knihy výstavy Jan Palach ’69 (Praha 2009). Vedoucí webových projektů www.vons.cz a www.janpalach.cz.

Radek Diestler – RDD

autor rešerší Historie plzeňského sportu a Škodovy závody
Novinář a publicista. Narozen v Plzni, vystudoval historii a archivnictví na FFUK v Praze. Někdejší redaktor časopisu Rock&Pop a kulturní rubriky iDnes. Dokumentátor a kurátor výstav sdružení Muzeum a archiv populární hudby. Účastní se projektu Centra orální historie Ústavu soudobých dějin AV ČR Česká společnost v období tzv. normalizace a transformace: životopisná vyprávění. Autor knih Dlouhá cesta na vrchol - Velká kronika plzeňského hokeje, Příběh zapomenutého průmyslníka - Život a doba Karla Loevensteina, generálního ředitele Škodových závodů, Škodovka - město ve městě, stát ve státě (v rukopise), sborníků 10apůl aneb Ten Zach! (s Petrou Kosovou, 2005) či Večery Pod lampou (2006).

Petra Kosová – KOSA

Autorka rešerše Plzeňské divadelnictví
Kulturní redaktorka Českého rozhlasu Plzeň. Dříve pracovala šest let v plzeňské redakci Mladé Fronty Dnes.

PhDr. Vojtěch Kyncl, Ph.D. - KYN

Spoluautor rešerše Druhá světová válka
Vědecký pracovník v oddělení 20. století v Historickém ústavu Akademie Věd se zaměřením na období nacionálního socialismu, výzkum pachatelů genocidy a holocaustu a mezinárodní vztahy ve střední Evropě po druhé světové válce. Publikoval studentskou práci s názvem „Akce Ležáky. 24. 6. 1942“. Rigorózní práci s názvem „Ležáky. Obyčejná vesnice, Silver A a pardubické gestapo v zrcadle heydrichiády“ obhájil v roce 2009. Od roku 2008 pracuje jako historik Památníku Lidice a od r. 2012 je také vědeckým pracovníkem Historického ústavu Akademie věd v oddělení dějin 20. století. Momentálně je v přípravném týmu Zemské výstavy v Plzni pro rok 2016 pod patronátem české a bavorské vlády.

Lukáš Mácha – LM

autor rešerší Plzeň jako lázeňské město a Plzeň – kolébka secese
Student oboru České dějiny na Filozofické fakultě Západočeské univerzity. Je vedoucím neformální skupiny Maják Plzně, která si klade za cíl oživovat město Plzeň akcemi, které zpřítomňují zajímavé historické okamžiky či artefakty. Skupina iniciovala a spolupodílela se například na obnově altánu Chotkovo sedátko a sochy poustevníka Lochoty v Lochotínském parku v Plzni. Pořádá besedy o historii města Plzně a další aktivity. Lukáš je redaktorem časopisu Vítaný host a také editorem průvodce jižního Plzeňska Prameny. Podílí se na regionálních akcích na zámku Žinkovy a je sběratelem dokumentů spjatých převážně s historií města Plzně.

Vojta Marků a Filip Rybín – MARY

autoři rešerše
Studenti sociologie na ZČU v Plzni. Rešerše vzikla v rámci školního biografckého výzkumu pod vedením PhDr. Tomáš Kobese, PhD.

PhDr. Mgr. Jana Petrová - JAPE

Autorka rešerší Srpen 1968, Normalizace a Železná opona v Plzni
Plzeňská historička, která od roku 1988 spolupracovala s Demokratickou iniciativou a plzeňským disentem. Vystudovala obor Teorie a filozofie komunikace na FHS ZČU a obor Orální historie a soudobé dějiny na FHS UK, doktorát získala na FF ZČU. Autorka knihy Zapomenutá generace 80. let 20. století: (nezávislé aktivity a samizdat na Plzeňsku). Členka Asociace orální historie.

Mgr. Jakub Šlouf – JŠ

autor rešerše Měnová reforma 1953 v Plzni
Historik pocházející z Plzně. Je doktorandem na Filosofické fakultě Univerzity Karlovy v Praze a pracuje jako archivář Státního oblastního archivu v Praze. Jeho odborný zájem je zaměřen především na české dějiny let 1945–1953, na dějiny plzeňského regionu, na vývoj československého komunistického hnutí a na veřejné protesty obyvatelstva v 50. letech.

PhDr. Věra Špirková – VŠ

autorka rešerše Židovská komunita v Plzni
Autorka knížky Židovská komunita v Plzni.

Petr Tolar – TOL

autor rešerše Osvobození Plzně a spoluautor rešerše o Druhé světové válce
Student historie na FF UK v Praze, sběratel vojenské historické techniky a plzeňský patriot. Odborný znalec historických detailů osvobození Plzně v roce 1945, aktivní organizátor akcí v prostředí komunit, které se na osvobození specializují. Pořadatel výroční oslavy osvobození Plzně Slavnosti svobody, člen Klubu vojenské historie Tommy & Yankee z. s.

PhDr. Jitka Janečková – JAN

podpora rešeršního týmu
Plzeňská historička. Pracuje od roku 1996 jako odborná archivářka v Archivu města Plzně. Vystudovala obor Archivnictví a pomocné vědy historické na FF UK Praha. Zaměřuje se na regionální dějiny Plzně a Plzeňska, dějiny archivnictví, edice a zpřístupňování osobní korespondence či jiných ego dokumentů, zajímá ji každodenní život Plzeňanů. V současné době mapuje dějiny plzeňského spolkového života v 19. a 20. století.

SPOLUPRÁCE S PAMĚTNÍKY

Helena Šimicová – HŠ

vedení besed, přepis audiozáznamů

Michaela Piskačová - MŠ

textace záznamů

Václav Cinádr – CIN

autorizace textů s pamětníky a jejich fotografie