1975 - 1990
V tomto domku žil po dobu patnácti let spolu se dvěma dalšími tajnými dominikány jeden komunisty perzekvovaný kněz. Pracoval pod svým civilním jménem Jaroslav jako rýsovač v provozu Obráběcích strojů ve Škodovce, protože mu byl roku 1975 odňat státní souhlas k duchovní správě. Byl to dnešní arcibiskup pražský a metropolita a primas český, kardinál Dominik Duka.

DNEŠNÍ PODOBA DOMU, KDE ŽIL DOMINIK DUKA VE SVÉ NĚKDEJŠÍ ŽIVOTNÍ ROLI ŠKODOVÁKA. | PETR KOPP

Podle vzpomínek svých někdejších škodováckých spolupracovníků prý pořád ve volných chvílích studoval a učil se jazyky. „Pamatuji si ho třeba, jak stojí ve frontě na oběd s knihou, nebo se slovníkem,“ vzpomněl si při Dukově návštěvě Škodovky v roce 2011 Václav Pitr, jeho někdejší kolega.

Tehdy řekl Duka časopisu Škodovák: „S několika nejbližšími spolupracovníky jsme se navzájem hned poznali, i po těch dlouhých letech. A pak bylo opravdu o čem mluvit. Na těch patnáct let velmi rád vzpomínám, byla to doba, kdy jsem si mohl uvědomit, co je běžný život většiny obyvatel této země. Navíc mě to naučilo komunikovat i jinak, než v takovém tom uzavřeném církevním jazyce. A samozřejmě jsem si za roky strávené v Plzni našel řadu kamarádů a přátel.“

S několika nejbližšími spolupracovníky jsme se navzájem hned poznali, i po těch dlouhých letech.

DOMINIK DUKA

Duka si například pamatuje, jak doma sledoval vysílání tehdejších západoněmeckých televizí, protože v Plzni bylo možné chytit signál. „A pak druhý den v práci při svačině, nebo při nějaké pauze, jsme vždycky s některými kolegy mluvili o tom, co kdo slyšel za informace, jaké jsou nejnovější zprávy.“

Duka kromě práce ve Škodovce také tajně vzdělával studenty teologie jako novicmistr, za což ho režim potrestal patnácti měsíci žaláře v borské věznici. „Potkal jsem tam nesmírně zajímavé lidi, třeba aktivisty z vedení Charty 77. Čtyři nebo pět z mých spoluvězňů se pak třeba stalo členy prvních porevolučních vlád,“ vzpomíná kardinál.

Ve Škodovce vydržel až do roku 1990, nicméně po listopadové revoluci už toho moc nenapracoval, protože byl zaneprázdněn nejrůznějšími politickými jednáními, které ho nakonec vynesly až do čela české římsko-katolické církve.

Mons. Dominik Jaroslav Duka * 1943

Narodil se v Hradci Králové v rodině vojáka z povolání, který koncem války bojoval v Československé zahraniční armádě a byl za to v 50. letech vězněn. Po gymnáziu bylo Jaroslavovi znemožněno další vzdělání, a tak se vyučil zámečníkem. V roce 1968 tajně vstoupil do dominikánského řádu, ale už o sedm let později mu byl odňat státní souhlas k duchovní správě. Patnáct let pak pracoval jako rýsovač ve Škodovce a ilegalitě byl zároveň vikářem provinciála a posléze magistrem kleriků. Organizoval studijní a náboženskou činnost mladé generace dominikánů, v roce 1979 mu teologická fakulta ve Varšavě udělila licenciát teologie. Dva roky poté byl za ilegální činnost odsouzen na patnáct měsíců do vězení. Po revoluci ho čekala kariéra nástupce arcibiskupa Karla Otčenáška.

HTTP://WWW.SKODA.CZ/CS/SKODOVAK / PES