Přelom 50. a 60. let
Na tomto místě se odjakživa pořádaly plzenecké poutě. Jednoho letního rána, na přelomu 50. a 60. let tu dospělí spěchající do práce a děti jdoucí kolem do školy prý spatřili nezapomenutelný výjev. Na kolotoči se tu totiž celou noc točili opilí pánové středního věku, mezi nimi i pan hospodský a pan holič. Je jasné, že byli ráno už ve velice zbídačelém stavu...

PLZENECKÁ POUŤ, PŘEMÍSTĚNÁ Z VYTOPENÉ LOUKY U ÚSLAVY NA FOTBALOVÉ HŘIŠTĚ | FRANTIŠEK ULČ

Jaká je pravda o historce s kolotočem? Vypráví Jaroslav Hrubý, Grantišek Ulč, Eva Smičková a Jitka Sutnarová

Tragikomická historka o legendární ostudě se stala klasickou lokální „urban legend“ a traduje se v Plzenci dodnes ve více verzích. Zpívajícího právníka Ivo Jahelku dokonce inspirovala k písni balada o naprosté degradaci účastníků půlnočního pouťového rozptýlení v Kostelní Lhotě.

O čtyřech hlavních nešťastnících té velké ostudy vypráví Jaroslav Hrubý: „Byla pouť a oni šli z hospody z Lidovýho domu a byli nacamraný. A vidí kolotoč a řekli si: hele, klucí, svezeme se. Ale kolotočník je nechtěl nechat svézt, jedině za litr rumu. Tak oni mu pro něj došli, on jim to pustil a usnul. Ráno chodili lidi do práce - to bylo v pondělí, protože pouť byla v neděli - a najednou vidí kolotoč, který se točí dokola a visí na něm pět bezvládnejch...“

...a najednou vidí kolotoč, který se točí dokola a visí na něm pět bezvládnejch...

JAROSLAV HRUBÝ

V detailech se verze události různí – například, v jakém stavu byli ráno jednotliví zúčastnění, kolik jich bylo, jestli jeden z nich seskočil a zlomil si ruku nebo ne, a proč jim to kolotočář udělal. Ale jména hlavních hrdinů si pamětníci vybavují přesně, šlo totiž o v městečku známé persony, holiče Jana Malce, slévače Václava Háka st., Jaroslava Sochora, prodavače v potravinách a hospodského a zemědělce Jana Chejlavu. Možná tam s nimi byli i další kumpáni, bohužel už nikdo z nich není naživu a tak nám svou verzi historky už nepoví. Každopádně jejich potomci se zveřejněním jmen souhlasí :-)

Poutě se na tomto místě konaly až do roku 2002, kdy místo zničila povodeň. Od té doby se kolotoče a stánky staví na fotbalovém hřišti.

Beseda s Občanským sdružením Hůrka Radyně (OSHR)

V létě roku 2014 proběhla ve Starém Plzenci beseda Skrytého města s místními patrioty a pamětníky, z níž pocházejí audiozáznamy na téma Starého Plzence v této mapě. Svými vzpomínkami a historickými znalostmi přispěli: Jitka Sutnarová, Josef Sutnar, František Ulč, Jaroslav Hrubý, Eva Smičková a Václav Vodička. Nikdo se neopil a žádnou ostudu neztropil :-)

PES, OSHR