24. červenec 1942
V tomto domě sídlila za druhé světové války organizace Hitlerjugend. V červenci 1942, krátce po zběsilém nacistickém vraždění, které probíhalo v celé zemi v reakci na atentát na protektora Heydricha, přišel na tuto adresu děkovný dopis z Afriky.

KRESBA MARKÉTA JOSEFINA ŠESTÁKOVÁ

Bedna se světoznámým plzeňským dorazila nepoškozena na africkou půdu. Vyslovuji Vám a celé mládeži Vaší skupiny za láskyplnou pozornost můj nejsrdečnější dík. Při zdejším vládnoucím vedru mi bude podle Vašeho návodu, který je zde jako už osvědčený prostředek využíván, pivo určitě velice chutnat.

Opětuji Vám a Vašim chlapcům přání. Ať duch, který hovoří z Vašeho dopisu, zůstane ve Vašich chlapcích i v budoucnosti k dobru naší otčiny.

Heil Hitler

E. Rommel

Polní maršál

Tanková skupina Afrika

bojiště 24. 7. 1942

Hitlerova mládež v Plzni

Od března 1939 byla v Plzni organizována stranická výchovná organizace NSDAP Hitlerjugend. O její činnosti se mnoho informací nedochovalo. Mezi rarity můžeme počítat tento dopis, který byl zaslán místnímu vedoucímu „oddílu 481“ Otto Drescherovi.

KYN / PES