27. říjen 1945
V tomto kostele se těsně po válce vdávala Milena Macháčková, nejmladší dcera plzeňského archiváře a historika Fridolína Macháčka. Vzala si vojáka - osvoboditele Gordona McCowana a odešla s ním do USA, kde dodnes žije.

ŠŤASTNÍ MANŽELÉ MCCOWANOVI V USA. | SOUKROMÝ ARCHIV MILENY MCCOWAN

Tento příběh není nijak ojedinělý. Mnoho plzeňských dívek spojilo své osudy s americkými vojáky. Milena Macháčková byla od listopadu 1944 nasazena jako pomocná dělnice u firmy Fliegerhorst WERFT Plzeň-Bory na Karlově. O těžkých podmínkách mladé dívky psala tehdy její maminka: „Milena má zase pohoršeno. Byla propuštěna od magistrátu a totálně nasazena za dělnici na letiště (od 6. listopadu) do klempířské dílny. Pracuje denně 12 hodin. Po páté ráno vyjde z domova a k sedmé hodině večer se vrací. Ten hangár, ve kterém pracuje, jest až v lese. Od konečné stanice elektriky musí ještě ¾ hodiny pěšky. Milena, která jest velkou sportovkyní, otužilou turistkou a která vydrží kdejakou námahu, přijde domů celá zmožená, ruce i nohy jí bolí. V dílně musí dělati vše, co učedník. Pracuje také venku v dešti. Když je večer po práci, musí ukliditi nářadí a zamésti dílnu.“

Slyšela jsem vždycky vyprávět, že se moje maminka a tatínek seznámili na taneční párty na náměstí v Plzni, když americké tanky osvobodily Plzeň. Mamka měla na sobě národní kroj, který jí ušila její teta Tereza.

SUZANNE, DCERA MILENY MACHÁČKOVÉ A GORDONA MCCOWANA

Po příchodu americké armády se Milena zapojila díky svým znalostem angličtiny do tlumočení a tehdy se seznámila s Gordonem McCowanem, který si ji 27. října 1945 vzal za manželku. Jejich dcera Suzanne vypráví o jejich seznámení toto: „Slyšela jsem vždycky vyprávět, že se moje maminka a tatínek seznámili na taneční párty na náměstí v Plzni, když americké tanky osvobodily Plzeň. Mamka měla na sobě národní kroj, který jí ušila její teta Tereza. Při naší návštěvě v Plzni 18. října 2012 jsem ráda navštívila toto náměstí a vzpomínala na jejich seznámení, při kterém společně tančili polku známou dodnes. Moji rodiče byli celých 53 let manželství zanícenými tanečníky polky.“

Z Plzně se Milena odstěhovala 30. července 1946, odjela za manželem do USA. Již v srpnu 1946 napsala svým rodičům: „A nyní jsme oba šťastni, že jsme stále spolu a jeho rodina mne má ráda též.“ Později, v březnu 1947 sdělovala: „Jsem velmi šťastná a mám hezký život.“ Dlouhá léta žili společně v Rochesteru, pak střídavě bydleli v Dexteru ve státě New York nebo ve Venice na Floridě, kde paní Milena žije dodnes.

Slavnosti svobody

Někteří veteráni dodnes jezdí na Slavnosti svobody, které vrcholí vždy 6. května ve výroční den osvobození Plzně. Gordon McCowan se však už do Evropy s ostatními veterány vracet nechtěl, neboť prošel boji od vylodění v Normandii, během kterých ztratil mnoho kamarádů. Zemřel 11. června 1998 a je pochován v Dexteru.

JITKA JANEČKOVÁ: MRÁZ KOPŘIVU NEPÁLÍ. ŽIVOT I DÍLO FRIDOLÍNA MACHÁČKA A VÁCLAVA VOJTÍŠKA VE VZÁJEMNÉ KORESPONDENCI Z LET 1905 – 1954, 2014