19. století
Při založení královského města v roce 1295 bylo v Plzni 260 měšťanských domů obdařeno právem várečným, tedy licencí vařit pivo. Právovárečné domy najdeme dodnes například na náměstí Republiky, i když se z jejich sklepů už dávno neline vůně zrajícího piva a v jejich mázhausech se nečepuje.

PRÁVOVÁREČNÉ DOMY NA NÁMĚSTÍ REPUBLIKY | FOTO LUPA

J. Eliášková popisuje, jak pivováreční měšťané měnili město

J. Eliášková vysvětluje, co je právo várečné.

Původně nízké barokní domy často vyrostly během 19. století do třípatrové výšky, a tím proměnily ráz města. Jsou to například čtyři domy na náměstí Republiky na rohu Riegrovy ulice, Dům U božího oka na rohu Pražské ulice a mnohé další.

Bohatí pivováreční měšťané vtiskli centru města v 19. století specifický jednotný ráz, kterým se Plzeň pyšní dodnes. A nešlo jen o soukromé vlastnictví. Společná zodpovědnost za městské záležitosti byla pro Plzeň v mnohém určující. „Škodovka dala lidem práci, což mělo na město také velký vliv, ale pivovárečníci Plzeň vysloveně kultivovali,” říká Jindřiška Eliášková, pocházející z právovárečné rodiny.

Škodovka dala lidem práci, což mělo na město také velký vliv, ale pivovárečníci Plzeň vysloveně kultivovali.

JINDŘIŠKA ELIÁŠKOVÁ

Právováreční měšťané ze svých prostředků postavili Městské divadlo, takže se Plzeň stala jedním z prvních českých měst se stálým divadlem. Obrovskou sumu věnovali na stavbu kasáren později známých jako pětatřicátá. „Byli k tomu ovšem dohnáni tím, že až dosud byli nuceni ubytovat ve svých domech při různých příležitostech vojáky i důstojníky. To jim bylo krajně nepříjemné, aby někdo nepovolaný byl svědkem jejich pohodlného života...” píše se v knize K historii plzeňských pivovarů.

Existuje právo várečné i dnes?

Právo várečné je imaginární pojem středověkého práva. Uděloval jej panovník jako právo královské. Je to licence vařit pivo, která souvisí s vlastnictvím konkrétního domu. Podle právníků jej nelze z domu sejmout, a tak mělo právo várečné často větší hodnotu než dům, ke kterému se vázalo. Dodnes v centru Plzně dochází k prodeji domů, u nichž si majitel vymiňuje, že neprodává právo várečné. A to přesto, že je toto právo dnes zapsáno už jen ve starých pozemkových knihách a současné úřady včetně katastrálního jej neznají.

PES / ROZHOVOR S JINDŘIŠKOU ELIÁŠKOVOU 2014