1842 na jaře
V bezprostřední blízkosti místa, kde dnes stojí exponát první varné pánve pivovaru, stála první varna. Na jaře roku 1842 přijel na pozvání do nově postaveného Měšťanského pivovaru z bavorského Vilshofenu jeho první sládek Josef Groll, s nímž bylo podle dobových zpráv velmi těžké vyjít. Jeho pivo ale změnilo dějiny Plzně.

VPRAVO NEJSTARŠÍ PÁNEV PIVOVARU PŘED DŘÍVĚJŠÍ REPREZENTAČNÍ BUDOVOU DNES ZVANOU SECESE, 1928. | ÚSTŘEDNÍ ARCHIV SPOLEČNOSTI PLZEŇSKÝ PRAZDROJ, A.S.

Byl to „muž prostý, společenských mravů pramálo volených, o němž vlastní otec žertem pravíval, že jeho Josef je nejhrubším Bavorákem v celém Bavorsku. Jakožto sládek se však těšil dalekosahající, nejlepší pověsti, kterou také svým plzeňským působením osvědčil co správnou," napsal Václav Suchý ve spise Měšťanský pivovar 1842-1892.

Tehdy devětadvacetiletému Grollovi se díky jeho šikovnosti, ale hlavně díky místním podmínkám včetně pískovcových sklepů a zdejší vodě podařilo uvařit mimořádně vydařený nápoj. Zlatavý, řízný a údajně chutnější, než sám očekával. Jeho první várka přišla na svět 5. října 1842 a vzbudila okamžité nadšení.

Byl to muž prostý, společenských mravů pramálo volených, o němž vlastní otec žertem pravíval, že jeho Josef je nejhrubším Bavorákem v celém Bavorsku.

VÁCLAV SUCHÝ VE SPISE MĚŠŤANSKÝ PIVOVAR 1842-1892

Světový úspěch by však plzeňskému pivu nepřinesla pouze jeho lahodnost. Zásadní roli sehrálo důsledné právnické prosazování ochranných známek. V roce 1859 si pivovar nechal zaregistrovat ochranou známku Pilsner Bier, Plzeňské pivo, a v roce 1898 Prazdroj, Urquell. Byla to patrně vůbec první ochranná známka registrovaná v českých zemích v rámci Rakousko-Uherské monarchie, neboť známkový zákon vyšel v platnost krátce předtím.

Recept na pravé plzeňské

Tajemství výrobního procesu střeží sládci Plzeňského Prazdroje už více než 170 let. Základními ingrediencemi jsou chmel, ječmen a voda. Chmel dodává pivu hořkost a aroma – Plzeňský Prazdroj používá žatecký poloranný červeňák. Chuť, barvu a vůni dodává pivu slad z české odrůdy jarního sladovnického ječmene, který pivovar vyrábí ve vlastní sladovně. Ale to, co váže unikátní recepturu piva k městu Plzni nerozlučně, je kvalitní měkká voda, za kterou místo vděčí hydrogeologickému složení plzeňské pánve. Plzeňský Prazdroj vodu čerpá z vlastních studní. Způsob vaření piva Pilsner Urquell je náročnější než u jiných piv.  Spočívá v trojím rmutování, při němž sladové látky karamelizují ve voňavé sladové cukry na dně měděných pánví zahřívaných přímým plamenem. Důležité je i kvašení a zrání. Originální kmen kvasinek se využívá od roku 1842 a je uchováván ve speciálním chlazeném trezoru. Pomalým a studeným kvašením vzniká mladé pivo, které následně dozrává potřebnou dobu v ležáckých tancích.

BB / PES