za 2. sv války
Karel Gott, který pravděpodobně v těchto místech bydlel jako malý se svými rodiči, vzpomíná ve své knížce „Říkám to písní”, že pokud měl v útlém dětství nějakou vášeň, byly to smuteční obřady.

MALÝ KAREL GOTT RÁD VYSTROJOVAL ZVÍŘÁTKŮM POHŘBY. PROŽÍVAL DĚTSTVÍ ZA VÁLKY, TAKŽE INSPIRACE MĚL PATRNĚ BOHUŽEL DOST | KRESBA TEREZA LUKEŠOVÁ

„Bezelstně jsem se těšíval na pohřeb kteréhokoliv občana s výjimkou blízkých příbuzných a doprovázel jsem každého až k vykopané jámě, nad níž farář pronášel smuteční řeč, které jsem nerozuměl. Ale mne k slzám dojímala. Pokaždé jsem toužil utěšit plačící ženu nebo dítě, jenom jsem dobře nevěděl, jak a čím, a myslím, že mi z těch dob zůstala jakási vnitřní nespokojenost nad tím, že existují plačící ženy a děti a pocit nesplněné povinnosti vůči nim. Když se dlouho žádný pohřeb nekonal, našel jsem si přejetou kočku nebo zmrzlou vránu a vystrojil jsem jí slavnou poslední cestu.“

Když se dlouho žádný pohřeb nekonal, našel jsem si přejetou kočku nebo zmrzlou vránu a vystrojil jsem jí slavnou poslední cestu.

KAREL GOTT

„Před obřadem jsem doma pilně nacvičoval 'hru na trumpetu' a na to už asi nikdy nezapomenu, protože jsem pokaždé dostal pohlavek a napomenutí: přestaň, nebo ti zůstanou ty zuby ven... Rodiče a příbuzní nade mnou stávali v rozpacích a nejradikálnější strýc na mne hledíval s jakousi posvátnou úctou, neboť byl přesvědčen, že jsem nenormální, a to tedy v rodině ještě nebylo.

Musím se přiznat, že až do okamžiku, kdy nám za války spadla na barák bomba a než jsme se na čas přestěhovali k babičce na venkov a pak do Prahy, jsem byl stále vzorné a poslušné dítě, ba dá se říci přecitlivělé vůči okolnímu světu. Hlazené po hlavě za dobré vysvědčení a vyčištěné zuby...“

Gottovi se z Plzně stěhovali kvůli bombardování

Zpěvák Karel Gott se narodil 14. července roku 1939 v Plzni manželům Karlovi a Marii Gottovým. Rodina žila v domě na Nepomucké ulici až do chvíle, kdy na něj v roce 1945 spadla bomba. Než se Gottovi přestěhovali do Prahy, těsně po osvobození bydleli ještě asi tři roky na venkově.

PES / RDD / KAREL GOTT: ŘEKNI TO PÍSNÍ 1968