< NEZAŘAZENÉ (1/9)


Karel Gott: Můj otec ze mne chtěl mít fotbalistu

DŮM / NEPOMUCKÁ 98/53, PLZEŇ VZPOMÍNKA

40. léta
Pravděpodobně zhruba zde stál ve 30. a 40. letech dům, v němž bydlel nadšený plzeňský sportovec a škodovák Karel Gott. Roku 1939 se mu narodil stejnojmenný syn, který k jeho zklamání ke sportu ani ke Škodovce nenašel vůbec žádný vztah.

KAREL GOTT STARŠÍ | WW.KARELGOTT.COM

Nejslavnější český populární zpěvák Karel Gott na svého otce vzpomíná v knížce „Říkám to písní”: „K otci jsem vzhlížel s úctou a tak trochu s údivem, protože mne vodil na fotbal a tam z plna hrdla křičel na pány, kteří pobíhali po zeleném trávníku. Sportovní utkání ve mně tedy nikdy nevzbuzovalo žádné pocity.

Na mém nočním stolku se hromadily dílka jako Edisonem v pěti lekcích...

KAREL GOTT

Zrovna tak ve mně nevzbudily city ani ostatní otcovy záliby, kterým se mne snažil již v raném dětství podrobit. Na mém nočním stolku se hromadily dílka jako: Edisonem v pěti lekcích, nebo Statická elektřina, nebo ebonitová tyč a liščí kožich... avšak zůstaly tam ležet bez povšimnutí, neboť to, čemu se říká 'všechno ve mně' se jaksi vzpíralo cestě, které mne chtěl předurčit můj dobrý otec.“

Karel Gott (1911-1986)

Pan Gott, otec tzv. Zlatého hrdla, byl kreslič, poválečný člen závodní rady Škodových závodů a především významný sportovní činovník v Dělnické tělovýchovné jednotě DTJ II. Významně se zapsal do historie plzeňské atletiky, působil i v hokejových orgánech.

KAREL GOTT: ŘÍKÁM TO PÍSNÍ 1968 / RDD / PES / WWW.KARELGOTT.NET