2013
„Zachvátčiki idíte domoj“, tento nápis azbukou přežil jako jediný v Plzni více než čtyřicet let. Pan Švec nedávno vysvětlil mladšímu majiteli domu, který neznal azbuku, co nápis znamená, a ten ho ještě zvýraznil.

JOSEF ŠVEC U POSLEDNÍHO NÁPISU, KTERÝ V PLZNI ZBYL PO SRPNOVÝCH DNECH ROKU 1968 | FOTO CIN

J. Švec vypráví o nečekaném setkání

Josef Švec našel v současné Plzni jediný nápis, který připomíná okupaci vojsky Varšavské smlouvy, a to je tento. „Věděl jsem celá léta, že tam je a vždycky mě to nesmírně potěšilo, když jsem šel kolem. Tady byl zvyk, že se 21. srpna na protest nejezdilo MHD, ale chodilo se pěšky, a to jsem se jím zejména těšil.”

Pan Švec si šel nápis vyfotit znovu zhruba před rokem a náhodou se tu setkal se spolumajitelem domu, který si nejprve myslel, že pan Švec fotografuje hlavní uzávěr plynu. Pak se zeptal, co je na zdi napsáno. „A já mu říkám: Zachvátčiki idíte damoj. Vůbec jsem si neuvědomil, že nezná azbuku.” Za pár týdnů pan Švec zjistil, že nápis, jehož překlad zní „Okupanti, jděte domů”, byl ještě vylepšen, aby to byl lépe čitelný. Za rohem je na stejném domě druhá polovina nápisu v češtině: „lhostejností ke zradě”.

A já mu říkám: Zachvátčiki idíte domoj. Vůbec jsem si neuvědomil, že nezná azbuku.

JOSEF ŠVEC

Podobné výzvy a nápisy psali lidé hojně na zdi domů po celém Československu. Objevovaly se směrové ukazatele mířící zpět do Sovětského svazu a také místní falešné směrovky v azbuce. Měly zmást vojáky, kteří neuměli číst latinku. Lidé se v srpnových dnech snažili s neinformovanými vojáky komunikovat po dobrém.

Vojska Varšavské smlouvy obsadila Gottwaldovo (dnes Hlavní) nádraží 21. srpna 1968 dopoledne krátce po 10. hodině. Střediskem odporu proti okupaci v Plzni se ve stejnou chvíli stal Československý rozhlas. Přesně dva roky po těchto událostech, 21. srpna 1970, bylo sovětským generálům Michailu F. Karatěvovi a Konstantinu G. Kažanovovi, kteří veleli v srpnu 1968 okupačním sovětským vojskům, uděleno čestné občanství města Plzně. Převzali je z rukou staronového primátora a nadšeného normalizátora Gustava Rady. V tento den také Národní výbor města Plzně zrušil prohlášení MěNV (Městského národního výboru) ze srpna 1968, který sovětskou okupaci tehdy odsoudil.

Josef Švec

Josef Švec se angažuje v Konfederaci politických vězňů a mnoho let fotografuje Plzeň. Jeho otec byl odsouzen v politických procesech v 50. letech.

JAPE, PES, BESEDA SKRYTÉHO MĚSTA V PEKLE 2014, DĚJINY PLZNĚ V DATECH (AMP)