srpen 1968
Na těchto místech stálo v létě roku 1968 dřevěné stavební bednění. Po příjezdu tanků v srpnu 1968 na něj rozhořčení Plzeňané přibíjeli otevřené legitimace KSČ a podobných organizací, a riskovali tak svou budoucnost.

KRESBA TEREZA LUKEŠOVÁ

J. Švec vzpomíná na chvíle, kdy lidé upřímně vyjadřovali svůj protest

„Na náměstí v místě dnešního biskupství bylo jakési bednění, na něm na provázku kladivo a pod kladivem polička. Všechno to bylo jen hrubě sbité. Na poličce byla krabice s hřebíky, a tam se přibíjely stranické legitimace,” vzpomíná Josef Švec na to, jaké znechucení vyvolala okupace Plzně vojsky Varšavské smlouvy i v řadách komunistů. Ovšem našly se tu prý i legitimace Svazu československého-sovětského přátelství a další.

A když si člověk uvědomí, co pak všechno následovalo...

JOSEF ŠVEC

„Ti lidé chodili, vzali otevřenou stranickou legitimaci s fotografií, vzali hřeb a prostě ji tam přitloukli. A to bylo jak motýli. Když si člověk uvědomí, co pak všechno následovalo, jak i tito straníci museli trpět, když tam tu legitimaci nechali přibitou, tak je to silný zážitek.”

Vojska Varšavské smlouvy obsadila Gottwaldovo (dnes Hlavní) nádraží 21. srpna 1968 dopoledne krátce po 10. hodině. Střediskem odporu proti okupaci v Plzni se ve stejnou chvíli stal Československý rozhlas. Lidé proti okupaci prostestovali mohutnými manifestacemi a snažili se ruským vojákům vysvětlit, že tady nemají proti komu bojovat. Demonstrace sovětské vojenské síly vedla k utužení komunistického režimu v ČSSR na dalších 21 let.

Přesně dva roky po srpnových událostech, 21. srpna 1970, bylo sovětským generálům Michailu F. Karatěvovi a Konstantinu G. Kažanovovi, kteří veleli v srpnu 1968 okupačním sovětským vojskům, uděleno čestné občanství města Plzně. Převzali je z rukou staronového primátora a nadšeného normalizátora Gustava Rady. V tento den také Národní výbor města Plzně zrušil prohlášení MěNV (Městského národního výboru) ze srpna 1968, který sovětskou okupaci tehdy odsoudil.

Josef Švec

Josef Švec se angažuje v Konfederaci politických vězňů a mnoho let fotografuje Plzeň. Jeho otec byl odsouzen v politických procesech v 50. letech.

JAPE /PES / BESEDA SKRYTÉHO MĚSTA V PEKLE 2014