50. léta 20. stol.
Zde, v sídle oblastní StB, se zrodila nejpropracovanější provokační akce Státní bezpečnosti v 50. letech. Estébáci vybudovali falešné úřadovny americké kontrarozvědky těsně před státní hranicí s NSR a Rakouskem a poté k nim naváděli občany prahnoucí po svobodě.

AMERICKÁ KANCELÁŘ, KTEROU STB NASTRAŽILA V POHRANIČNÍM PÁSMU NA TY, KDO SE CHTĚLI DOSTAT DO SVOBODNÉHO SVĚTA. | ABS

Příslušníci StB jako údajní převaděči nabízeli vytipovaným osobám za menší úplatu přechod přes československé hranice na Západ. Své oběti pak namísto toho dovedli přes uměle vybudovanou hranici k hlídce „německé pohraniční stráže“. Ta je předala do falešné úřadovny americké kontrarozvědky CIC, jejíž osazenstvo bylo oblečeno do amerických důstojnických uniforem, zapůjčených údajně z plzeňského či pražských divadel. Ve věrně vybavených místnostech, včetně portrétu amerického prezidenta na zdi a láhve americké whisky, byli běženci podrobeni zpravodajskému výslechu. Většinou dobrovolně dopodrobna popsali svou ilegální činnost proti režimu a uvedli samozřejmě i jména svých spolupracovníků a přátel a také vyplnili podrobný dotazník se žádostí o politický azyl. Někdy dokoce napsali svým blízkým v Československu dopisy, které jim měly být doručeny.

Ve věrně vybavených místnostech, včetně portrétu amerického prezidenta na zdi a láhve americké whisky, byli běženci podrobeni výslechu.

Po odchodu z dokonale naaranžované budovy byli běženci cestou do údajného uprchlického tábora zatčeni a odvezeni do služeben StB a poté do věznic. Pod tíhou důkazů, které sami v dotaznících uvedli, byli odsuzováni k vysokým trestům odnětí svobody a stejně tak jejich spolupracovníci zmínění ve výpovědích.

Akce Kámen (někdy označovaná jako Kameny) se odehrávala na více místech, například ve Všerubech u Domažlic, ve Třech Sekerách u Mariánských Lázní nebo na místě poblíž Chebu.

Kdo stál za mimořádně krutou akcí Kámen?

Akce Kámen byla jednou z nejzrůdnějších akcí StB, kdy lidé nechtěně ublížili nejen sobě, ale i svým blízkým. Realizovány byly pravděpodobně desítky akcí - všechny nejsou dosud doloženy. Kámen údajně vymyslel po Únoru 1948 velitel oblastní úřadovny StB v Plzni JUDr. Josef Stehlík, vl. jménem Stelzer (1908 – 1989). Do akce se zapojily oblastní úřadovny StB v Plzni, Karlových Varech a Českých Budějovicích. Státní bezpečnost ukončila akci počátkem 50. let na základě stížnosti Američanů, kteří protestovali proti zneužívání amerických státních symbolů ve falešných amerických úřadovnách.

JAPE /