1869
V roce 1869 se zde v plzeňském hostinci U Císaře rakouského sešla skupina významných podnikatelů v čele s Emilem Škodou a rozhodli se založit v Plzni druhý moderní pivovar. V říjnu 1870 zahájil provoz První plzeňský akciový pivovar, později Gambrinus.

PIVOVAR GAMBRINUS NA DOBOVÉ POHLEDNICI Z ROKU 1926. | ARCHIV SKRYTÉHO MĚSTA

O necelá čtyři desetiletí později pivo zdejší produkce ochutnal císař František Josef I. a nešetřil nadšením a chválou. Plzeňští věděli, jak toho využít. Pivo z nového pivovaru pojmenovali „Pilsner Kaiserquell“ čili „Plzeňský císařský pramen". Tato známka pochopitelně nepřežila pád Rakouska-Uherska. Po vzniku samostatného Československa se tedy majitelé pivovaru začali poohlížet po nové značce a poučeni dějinami zvolili název, kterého se politické změny nedotknou. V roce 1919 byla zaregistrována ochranná známka Plzeňský Gambrinus. Název sahá až do 13. století a vychází ze jména brabantského vévody Jana Primuse, praděda Karla IV. a patrona sladovníků. Latinské jméno Jan (psáno leckde Gan) Primus zkomolili Češi do podoby oblíbeného moku.

Podnikatelé následují měšťany

První velký pivovar byl v Plzni založen o třicet let dříve právovárečnými měšťany. Jednalo se o Měšťanský pivovar, jehož věhlas přinesl Plzni světovou slávu. Podnikatelé tedy následovali příkladu měšťanů a chtěli využít vzrůstající obliby plzeňského piva.

BB