5. října 1842
Zdejší hostinec U Bílé růže byl jedním z těch, kde se čepovalo první pivo Měšťanského pivovaru. Právovárečníci se chystali na várku uvařenou 5. října 1842 sládkem Josefem Grollem s velkým očekáváním, a to bylo vrchovatě naplněno.

CHUŤOVÉ BUŇKY NA PLZEŇSKÝCH JAZYCÍCH SE ZATETELILY BLAHEM NAD TOU LAHODNOSTÍ. | KRESBA TEREZA LUKEŠOVÁ

Plzeň nakročila ke své hvězdné pivní budoucnosti. Kronikář Martin Hruška o obrovském úspěchu nového piva na svatomartinském posvícení napsal: „V nejoblíbenějších tehdáž hostincích - U zlatého orla, U bílé růže a U Hanesů byly první sudy měšťanského pivovaru načaty. S napětím očekávala veřejnost nový ten nápoj. Jaký obdiv nastal, když zaskvěla se zlatavá jeho barva a sněhobílá pěna se nad ní vznášela. Jak zajásali pijáci, když seznali, jakou říznou, znamenitou chutí, při pivě dosud nepoznanou, honosí se tento domácí výrobek."

Pivo se začalo v Plzni vařit hned po založení královského města v roce 1295, i když chutnalo jinak než dnešní proslavené „plzeňské“. Od krále Václava II. tehdy obdrželo právo várečné, tedy právo sladovat, vařit a čepovat pivo, 260 měšťanských domů. Toto právo se vztahovalo vždy k měšťanovu domu.

Roku 1842 se všichni právováreční měšťané složili na Měšťanský pivovar, který vynikajícím pivem dobyl světovou slávu a svým zakladatelům přinesl bohatství. Dosud žijí v Plzni rodiny, které patří ke staré linii zakladatelů pivní tradice v Plzni, někteří z potomků těchto rodů dokonce pracují ve stávajícím Plzeňském Prazdroji.

Jaký obdiv nastal, když zaskvěla se zlatavá jeho barva a sněhobílá pěna se nad ní vznášela. Jak zajásali pijáci...

KRONIKÁŘ MARTIN HRUŠKA

U Bílé růže

Dům U Bílé růže, sousedící s radnicí, byl zbourán v roce 1871. Jak se dozvídáme z knihy Zmizelé Čechy – Plzeň I: „Na místě domu s pověstným hostincem, v němž roku 1799 pobýval generál Suvorov a kde v roce 1818 bylo sehráno první české divadelní představení, vznikla o málo větší a vzhledově podobná novostavba, která však pohltila i parcelu úzkého domku č. 3, rovněž zbouraného.”

BB / PES / TOMÁŠ BERNHARDT, JANA DOMANICKÁ, PETR DOMANICKÝ: ZMIZELÉ ČECHY - PLZEŇ I, PASEKA 2014 / WWW.PASEKA.CZ