5. a 6. května 1948
Po únoru 1948 se komunistická strana snažila potlačit vzpomínky Plzeňanů na osvobození města v květnu 1945 americkou armádou. Na tomto symbolickém místě byla přesto provolávána odvážná hesla „Ať žije svobodná Amerika!“ nebo „Pryč s terorem!“.

SNÍMEK DEMONSTRUJÍCÍCH PLZEŇANŮ U MÍSTA, KDE BYL POLOŽEN ZÁKLADNÍ KÁMEN POMNÍKU AMERICKÉ ARMÁDĚ | SOUKROMÝ ARCHIV JAKUBA ŠLOUFA

Oficiální oslavy výročí konce druhé světové války v květnu 1948 americkou armádu vůbec nezmiňovaly. Plzeňané si však svou oslavu uspořádali sami. Studenti středních škol začali nosit americké praporky, květiny, věnce a děkovné transparenty k základnímu kameni pomníku americké armády a lidé se k nim přidávali. Pietní shromáždění se po setmění obou dnů měnilo v hlasité průvody požadující demokratizaci politických poměrů, a ty musely být rozehnány zásahem bezpečnosti.

„Byli jsme a budem, za Benešem půjdem!“, „Ať žije svobodná Amerika!“, „Chceme americkou vlajku na náměstí!“, „Ať žije Masarykova demokracie!“, „Pryč s terorem!“, „Chceme svobodu projevu a tisku!“, „Chceme ihned spojenectví se svobodnou Amerikou!“, „Mládež Plzně v jednom šice staví se po bok Americe!“, „Celá Plzeň v jednom šiku zdraví svorně Ameriku!“, „Nesneseme v republice štvaní proti Americe!“, tak zněla provolávaná hesla.

Vlajku USA v ruce příslušníka českého národa pociťujeme dnes stejně bolestně, jako jsme před deseti lety pociťovali vlajku s haknkrajcem.

REZOLUCE KSČ PLZEŇ - LOBZY

Jak hluboce byla tehdy společnost rozdělená, vyplývá například z dochované rezoluce základní organizace KSČ v Plzni-Lobzích, která požadovala co nejpřísnější potrestání demonstrantů: „V chátře, která se na demonstracích podílela, rozeznáváme přesně příslušníky téže kasty, která paktovala s Hitlerem v letech 1933 - 1938 a která vyslala v roce 1939 do Berlína Háchu, aby vydal náš národ k vyhubení. Volání reakce po nových “ochráncích” a “protektorech”, byť i volání dosud nesmělé, tomu jasně nasvědčuje. (…) Všem lidem je zřejmé, že provokace byly organizovány. Zjistěte organizátory demonstrací! Zakročte proti nim tvrdě! (…) Vlajku USA v ruce příslušníka českého národa pociťujeme dnes stejně bolestně, jako jsme před deseti lety pociťovali vlajku s haknkrajcem.“

O pět let později tu demonstranti vypleli pěticípý záhon

1. června roku 1953 se tu krátce zastavil i průvod demonstrantů proti měnové reformě jdoucí dopoledne z náměstí Republiky na Dukelské náměstí. Základní kámen byl po roce 1948 odstraněn a v červnu 1953 už na místě stál záhon ve tvaru rudé pěticípé hvězdy. Demonstranti si tu zazpívali hymnu a záhon vypleli. O sympatiích mládeže k americké kultuře vypovídá například spis demonstranta Jaroslava Preise: „Chtěl jsem, aby se k nám vrátili opět Američané, chtěl jsem chodit výstředně oblečený po vzoru americkém. (…) Viděl jsem filmy americké, výstřední tancování, četl jsem rodokapsy, o politiku jsem se nezajímal.“

JŠ / SOA V PLZNI / KRAJSKÝ SOUD PLZEŇ