1. června 1953 kolem 10. hodiny
Budova radnice, tehdy Jednotného národního výboru, zažila 1. června 1953 útok davu rozhořčeného měnovou reformou. Lidé napadali úředníky, estébáky, demolovali busty komunistických státníků a vyvěsili z okna portrét Edvarda Beneše. Došlo tu i k honu na pracovníka StB, který se bránil střenou zbraní.

POZDĚJŠÍ POLICEJNÍ ZPRÁVA UVÁDÍ, ŽE NA TOMTO SNÍMKU JE ZACHYCENO SROCENÍ NEPŘÁTELSKÝCH ŽIVLŮ PŘED RADNICÍ | STÁTNÍ OBLASTNÍ ARCHIV V PLZNI

Dopolednímu útoku na radnici předcházel pokus předsedy Jednotného národního výboru Josefa Maiznera uklidnit dav ze střechy auta, jenže lidé auto s ním rozhoupali. Předseda, který prý dostal rozkaz od vedoucího tajemníka partaje mluvit k lidem, se poté přesunul do budovy radnice k mikrofonu pouličního rozhlasu. I toho se vzápětí zmocnili demonstranti a předseda nechal vypnout proud.

Občané a občanky, semkněte se v pevné řady, jste dělníci, nenechte se okrádat, hlaste se o to, co vám patří, nenechte se zastrašit.

DEMONSTRANT V POULIČNÍM ROZHLASE

Demonstrant Ilja Nazarkevyč popsal u výslechu, co se dělo, když se jeden z jeho kolegů zmocnil mikrofonu: „Do rozhlasu křičel: „Občané a občanky, semkněte se v pevné řady, jste dělníci, nenechte se okrádat, hlaste se o to, co vám patří, nenechte se zastrašit,” a podobně. Po domluvení vlezl do okna a za velikého jásotu mával ven demonstrujícím. Náhle však přestalo rozhlasové zařízení pracovat (...). Sám jsem si všiml, že kontrolní světla, která dříve svítila, nesvítí.”

Demonstrant Josef Fencl vyslyšel hlášení z rozhlasu v Dominikánské ulici: „Sám z vlastní iniciativy jsem do radnice šel a viděl jsem, jak zde demonstranti strhávali výzdobu na chodbách a kancelářích radnice. V celku mohu říci, že zde byl velký chaos a zmatek. […] Vrátil jsem se do kanceláře a přistoupil k oknu, když dav lidí na náměstí začal zpívat hymnu. Hymnu jsem zpíval s nimi jako ostatní lidé kolem mne. Ve vedlejším okně byl vyvěšen obraz Beneše. […] V budově radnice jsem byl svědkem toho, jak lidé násilím otvírají stoly. Slyšel jsem rovněž provolávat různá protistátní hesla.“

Odpolední útok měl horší důsledky

Tentokrát lidé požadovali propuštění zatčených demonstrantů a obránci radnice použili vodní stříkačky. Lidé rozřezali hasičské hadice, házeli kamením a mincemi. Během bojů o vchod do budovy došlo k mnoha zraněním na obou stranách konfliktu. Kolem náměstí se shromáždily jednotky povolané z jiných regionů a do šesté hodiny bylo náměstí násilím vyklizeno a mnoho dalších demonstrantů i přihlížejících lidí pozatýkáno.

JŠ / SOA V PLZNI / ABS