3. červen 1953
Zde sídlil od roku 1951 Krajský výbor Komunistické strany Československa. Plzeňské protesty proti měnové reformě 1. června roku 1953, největší v republice, tu vyvolaly organizační chaos a zděšení vedoucích soudruhů. Řadoví členové KSČ se navíc odmítli zastávat reformy mezi lidmi, což vedlo k faktickému zhroucení stranického aparátu.

JEŠTĚ MĚSÍC PŘED MĚNOVOU REFORMOU BYLA POZICE KOMUNISTŮ V ZEMI PRAKTICKY NEOTŘESITELNÁ | SOUKROMÝ ARCHIV JAKUBA ŠLOUFA

Dne 3. května přijel na schůzi městského výboru KSČ do Plzně soudruh Ladislav Kopřiva z ÚV KSČ a vysvětloval, že průběh reformy je v pořádku, i když lidé nemají co jíst: „Bylo tady řečeno, že lidé neměli v pondělí co koupit (...). Jsme přesvědčeni o tom, že pracující člověk vydrží jeden nebo dva dny jen o chlebu. (...) Za Masaryka a Beneše v první republice žili lidé celá léta na desetikorunových žebračenkách a my že bychom nevydrželi bez masa několik málo dní? (...) Jak je možné, že vy v Plzni nedovedete bojovat za linii strany, to že nemůžeme jeden nebo dva dny něco dostat v obchodě, je ta nejmenší oběť, kterou můžeme této věci přinést. Porovnejme ji s oběťmi, které přináší lid v Koreji a v kapitalistických státech, oběti na životech žen a dětí. (...) Jakmile někdo hází cihly do radnice nebo vyhazuje obrazy soudruha Gottwalda a soudruha Stalina, pak takového člověka nebudeme přesvědčovat. Zde se musí jednat rázně a znemožnit mu jeho dílo.”

„Jsme přesvědčeni o tom, že pracující člověk vydrží jeden nebo dva dny jen o chlebu. Jak je možné, že vy v Plzni nedovedete bojovat za linii strany?”

LADISLAV KOPŘIVA, ÚV KSČ

Ladislav Kopřiva plzeňským soudruhům vysvětlil i to, proč v pátek 29. května prezident Zápotocký ujistil národ, že „měna je pevná” a v sobotu večer předseda vlády Viliam Široký vyhlásil v rozhlase drastickou měnovou reformu: „Jak může tam na shromáždění komunista říci, že nemá důvěru k naší straně a k vládě? (...) My často filosofujeme, jak to, že usnesení ÚV KSČ bylo sděleno až v sobotu (...) místo toho, abychom se zabývali tím, jak je nutno zajistit plnění usnesení strany a vlády. (...) Proč v sobotu? Poněvadž jindy to není možné, takové opatření je nutno dělat od prvého [dne v měsíci]. Říkat: proč nám to neřekli dříve, cožpak taková opatření se dávají dříve? To ví jenom několik lidí. Kdyby se to dozvěděl široký okruh, co to bude mít za následek? Ano, nevědělo se to a to všechno kolem, co se šuškalo, to byly pouze dohady a spekulace. Je správné, že takové usnesení se dělá. Nemohlo se to říci v sobotu dopoledne, když ještě odpoledne byly obchody otevřeny. Nebo snad si myslíte, že naše strana a vláda se skládá ze soudruhů, kteří nemyslí?”

Kovaný soudruh Kopřiva (1897 - 1971)

Ladislav Kopřiva byl členem KSČ od roku 1921. Za války byl vězněn v koncentračním táboře v Dachau. Do Ústředního výboru KSČ byl přijat už v květnu 1945 a roku 1948 se stal tajemníkem KSČ pro kádrové otázky. Od května 1950 byl ministrem národní bezpečnosti v Zápotockého vládě. Podílel se na projevech bezpráví 50. let a v roce 1963 byl při revizi politických procesů odstaven z vysoké politiky a vyloučen z KSČ.

JŠ / SOA V PLZNI / KV KSČ PLZEŇ / WIKIPEDIA