18. a 19. května 1953
Zde v bývalém obchodním domě Zdroj bylo v půlce května roku 1953 velmi rušno. Plzeňané, vyděšení neoficiálními zprávami, že by mohlo dojít k měnové reformě, vykoupili v nastalé panice během dvou dnů prakticky veškeré zboží – textil, nábytek i alkohol.

ZVĚSTI O MĚNOVÉ REFORMĚ VYVOLALY MEZI LIDMI NEBÝVALOU DRAVOST | KRESBA: TEREZA LUKEŠOVÁ

Ve zprávě o průzkumu obchodu ze dne 20. května 1953 se píše, že maloobchodní obrat obchodního domu Zdroj dne 18. května 1953 činil o 283 % více než obvykle. Dne 19. května se tržba oproti plánu zvýšila dokonce o 724 %! Zpráva uvádí, že „Nákup se soustřeďuje nejvíce na textil, nábytek, bytový textil a elektro. Jen lihovin se prodalo za den za 100 000 Kčs. Drahé koberce.“

I Krajská správa Veřejné bezpečnosti Plzeň pečlivě monitorovala dění: „Dne 18. května 1953 po druhé hodině roznesla se v Plzni zpráva, že má dojít k znehodnocení naší měny, že mají přijít do oběhu nové peníze v poměru 1 : 10. […] V důsledku toho počali obyvatelé Plzně překotně nakupovat poživatiny všeho druhu, látky, hotové oděvy, boty a vůbec vše, co se nakoupit dalo. Tak například se nakupoval salám na kila, boty, aniž by byly zkoušeny, a podobně. Tato nákupní horečka trvala od 14:00 dne 18. května 1953 až do poledních hodin dne 19. května 1953, kdy v obchodech již zboží nebylo.“

„Tato nákupní horečka trvala od 14:00 dne 18. května 1953 až do poledních hodin dne 19. května 1953, kdy v obchodech již zboží nebylo.“

KRAJSKÁ SPRÁVA VB PLZEŇ

Mezi obyvatelstvem kolovala řada neoficiálních zpráv o chystaných vládních opatřeních, přestože vláda do poslední chvíle tvrdila, že k měnové reformě nedojde. Dne 18. května 1953 vypukla celostátní nákupní horečka. Systém zásobování obyvatelstva zkolaboval a 30. května 1953, kdy byla vyhlášena měnová reforma, byly obchody prázdné a zavřené.

Měnová reforma – krádež za bílého dne

Československo bylo v roce 1953 poslední republikou východního bloku, kde ještě fungoval lístkový systém zavedený za války. Vláda se rozhodla ho 30. května 1953 zrušit a kvůli špatné kondici státní ekonomiky zároveň zredukovat úspory obyvatelstva. Tak došlo k měnové reformě, která měla drastický dopad na peněžní situaci všech obyvatel. Celá akce byla připravována v přísném utajení. Prezident Zápotocký dokonce ještě 29. května lhal, že k reformě nedojde. Hotovost do 300 Kčs se měnila v poměru 5:1, zbývající částky pak v ještě méně výhodných poměrech, až po 50:1. Vyhlášení reformy zbavilo obyvatelstvo veškerých základních životních jistot, což vyvolalo v první den provádění výměny platidel, v pondělí 1. června 1953, hromadné nepokoje po celé republice. Nejbouřlivější situace nastala právě v Plzni, zejména v celostátně významném strojírenském podniku Závody V. I. Lenina (dříve Škodovy závody).

JŠ / SOA V PLZNI / ZKNV / BÝVALÝ PODNIKOVÝ ARCHIV ŠKODA