80. léta 20. stol.
V těchto místech bývalo pracoviště Kovošrotu, kde v zimě na přelomu roku 1982 a 1983 onemocněl těžkým zápalem plic disident a dramatik Václav Havel. V létě o rok dříve přitom na Borech paradoxně prožíval mírnou euforii. Oproti „heřmanickému lágru”, kde seděl předtím, byly Bory „po všech stránkách neskonale lepší“.

NA TOMTO NĚKDEJŠÍM VĚZEŇSKÉM PRACOVIŠTI KOVOŠROTU VÁCLAV HAVEL ZBAVOVAL KABELY A DRÁTY OBALŮ | KABINET DOKUMENTACE A HISTORIE VĚZEŇSKÉ SLUŽBY ČR

Václav Havel tak trochu věděl, co ho čeká: „Párkrát jsem tu během svého života byl, někdy před třiceti lety na návštěvě svého strýce, později jsem sem několikrát vezl manželky nějakých známých na návštěvu, působilo to na mne vždy dost depresivně a věru jsem si nemyslel, že jednou se budu tak radovat z toho, že tu sám jsem. Inu, jsou to paradoxy!“

Jako vězeň nejprve pracoval v prádelně na tzv. kalandru, tedy mezi mandlem a žehlícím strojem. Teprve za trest byl přeřazen do Kovošrotu, kde rozřezával kabely a dráty a pak je pod přístřešky zbavoval obalů. Na nevytopeném pracovišti těžce nastydl a po řadě obstrukcí byl ve velmi zanedbaném stavu až 28. ledna 1983 převezen do vězeňské nemocnice v Praze na Pankráci. Odtud byl pro jistotu propuštěn na svobodu a převezen do civilní nemocnice. Následky onemocnění pak podlamovaly jeho zdraví po celý život.

Pan prezident poznamenal, že tam tehdy pracoval i v opravdu velké zimě.

PAVEL HRDLIČKA, PŘÍSLUŠNÍK VĚZEŇSKÉ SLUŽBY ČR

O pouhých sedm let později si Václav Havel, už coby prezident republiky, odskočil na Bory z prvních porevolučních oslav osvobození Plzně americkou armádou. Na tuto pozoruhodnou návštěvu pak vzpomínal příslušník Vězeňské služby Pavel Hrdlička: „Když pan prezident vystoupil z vozu, podal jsem mu hlášení a přivítal ho. Pak jsme prošli chodbou dnešního školského vzdělávacího střediska až na kříž, kde jsme se zastavili a pan prezident trochu zavzpomínal.

Přistoupil k oknu mezi dnešními křídly I/3 a I/4 a díval se na dvůr, kde kdysi pracoval na pracovišti Kovošrot. (...) Pan prezident poznamenal, že tam tehdy pracoval i v opravdu velké zimě. Po této zastávce jsme došli na dnešní křídlo I/5, kde se nacházely cely, ve kterých byl pan prezident vězněn. Nejprve jsme v prvním patře navštívili jednu celu na pravé straně ve směru od kříže a pak jsme po schodech sešli do přízemí, kde pan prezident chtěl vidět svou druhou celu. (...) Vzpomínám si, že do té cely vstoupil, ukazoval na tamní stolek a přitom pronesl větu: „Tady jsem psal Dopisy.““

Řeč byla samozřejmě o Dopisech Olze, jejichž převážná část byla napsána právě na Borech, a které později byly přeloženy do mnoha světových jazyků.

Václav Havel (1936-2011)

Světově proslulý československý a posléze český prezident Václav Havel byl vězněn na Borech v letech 1981 až 1983. Odsouzen byl dne 23. 9. 1979 za podvracení republiky v procesu proti „Ing. P. Uhlovi a spol.“, a to na čtyři a půl roku nepodmíněně. Část trestu strávil v pražské Ruzyni a především v Heřmanicích. Do Plzně byl eskortován 30. července roku 1981. V 70. a 80. letech 20. století byly na Borech vězněni z politických důvodů i další osobnosti československého disentu, například pozdější ministr zahraničních věcí Jiří Dienstbier, pozdější kardinál Dominik Duka, Pavel Wonka, signatáři Charty 77, členové VONS a další.

LUPA / NÁRODNÍ ARCHIV, FOND SPRÁVA SBORU NÁPRAVNÉ VÝCHOVY, PRAHA / KABINET DOKUMENTACE A HISTORIE VĚZEŇSKÉ SLUŽBY ČR