21. června 1949
Mezi křídly věznice C a D býval vězeňský vycházkový dvůr. 21. června roku 1949 tu byla vykonána mimořádně hanebná exekuce – jediná poprava, která se kdy v areálu věznice na Borech odehrála. Byl tu oběšen Heliodor Píka.

PRO UKLIDNĚNÍ SOUDRUHŮ, ŽE PÍKA JE OPRAVDU MRTEV, VZNIKLO PO SAMOTNÉ EXEKUCI NĚKOLIK BEZCITNÝCH FOTOGRAFIÍ | HTTP://UPLOAD.TN.NOVA.CZ

Generál Píka se stal první justiční obětí komunistického teroru. Tento československý hrdina 1. a 2. světové války, jedna z nejvýznamnějších osobností protinacistického odboje, nositel celé řady nejvyšších československých a cizích státních vyznamenání, byl zatčen v květnu roku 1948. Byl obviněn z vlastizrádné a velezrádné činnosti proti zájmům Československa ve prospěch Velké Británie a po krutém mučení v tzv. „Domečku“ byl ve vykonstruovaném politickém procesu v neveřejném soudním přelíčení v lednu 1949 odsouzen k trestu smrti. Na Bory ho převezli v březnu téhož roku. Jeho žádost o milost byla zamítnuta.

Umíral jako voják, statečně a klidně, na rozbřesku prvního letního dne opustil zemi, kterou tolik miloval.

RASTISLAV VÁHALA, PÍKŮV OBHÁJCE

Poslední okamžiky před ranní popravou popsal obhájce Rastislav Váhala, který s Píkou a s jeho synem Milanem strávil generálovu poslední noc: „Umírám jako voják v boji,“ prohlásil pak a usedl k psaní dopisů na rozloučenou. Nato přišel kněz, páter Doležal. Píka se vyzpovídal a přijal poslední pomazání. (…) Pak Píka v generálské uniformě sešel schodištěm dolů na jeden z dvorků borské věznice. Po přečtení rozsudku a provedení degradace byl rozsudek vykonán.

Píkova poslední slova zněla: „Jestli to národ sjednotí, umírám rád.“ Umíral jako voják, statečně a klidně, na rozbřesku prvního letního dne opustil zemi, kterou tolik miloval.“

Poprava Heliodora Píky se stala první justiční vraždou nového totalitního komunistického režimu v Československu a z bezpečnostních důvodů také jedinou vykonanou exekucí v areálu plzeňského trestního ústavu.

Rehabilitace po více než 40 letech

V roce 1968 byl původní rozsudek zrušen v plném rozsahu. Ale až 21. června roku 1990, po jedenačtyřiceti letech, se mohl poprvé, nedaleko pravděpodobného místa generálovy popravy, uskutečnit první pietní akt, kterého se zúčastnili zástupci armády, bývalí političtí vězni a mezi nimi také generálův syn Milan Píka. Heliodor Píka byl v roce 1990 in memoriam povýšen do hodnosti armádního generála.

LUPA / KABINET DOKUMENTACE A HISTORIE VĚZEŇSKÉ SLUŽBY ČR / RASTISLAV VÁHALA: SMRT GENERÁLA, MELANTRICH, 1992 / KOL. AUTORŮ: VOJENSKÉ OSOBNOSTI ČESKOSLOVENSKÉHO ODBOJE 1939 - 1945, MINISTERSTVO OBRANY ČR – AVIS, 2005