1939 - 1945
Zaměstnanci a dozorci trestnice na Borech pomáhali za 2. světové války vězňům gestapa. Obzvláště významným způsobem se o to zasloužil ústavní lékař Antonín Němeček, který pro pomoc vězněným vyčlenil v ústavní nemocnici místnost s horským sluncem.

KRESBA JULIE ČERMÁKOVÁ

Právě zde mohli někteří vězni gestapa v době 2. světové války tajně psát dopisy svým blízkým, přijímat informace zvenčí a vzájemně si předávat životně důležité zprávy, a to vše za přítomnosti českého „Říši nepřátelského“ nemocničního a vězeňského personálu. Hlavní postavou této ilegální činnosti v trestnici byl Němci nikdy neodhalený ústavní lékař Antonín Němeček, který na Borech v průběhu války zachránil řadu lidských životů.

Jedno z křídel trestnice bylo v době protektorátu vyčleněno pro účely gestapa. V jeho zdech strávilo děsivé chvíle na tři tisíce lidí, včetně loutkáře Josefa Skupy nebo plzeňského poslance Luďka Pika. Velitelem tohoto křídla byl gestapák Josef Wex, jeho pravou rukou byl gestapák Otto Haase. V době jejich nepřítomnosti v trestnici si ústavní lékař Němeček ve spolupráci s českými dozorci nechával pod různými záminkami přivádět vězně z gestapáckého oddělení a všestranně jim pomáhal.

Tam se jim také kapsy naplnily jídlem, hlavně buchtami, tam se také dověděli, co je nového ve světě, ba dokonce si tu mohli napsat dopis domů...

ANTONÍN NĚMEČEK

Některým ohroženým vězňům, kteří prošli krutými výslechy, pomohl jako lékař, jiným zajistil předávání zpráv a jiné se mu dokonce podařilo dostat z trestního ústavu pod falešnou diagnózou šílenství. V těchto případech se pan doktor spojil s některým ze svých přátel a kolegů v psychiatrické léčebně a vysvětlil pravý stav věci, tedy potřebu dostat psychicky zdravého jedince z trestnice do bezpečí. Pak společně domluvili jeho převoz, a příslušný vězeň se rázem ocitl mimo přímý dosah gestapa.

Své konspirační metody popsal doktor Němeček už v roce 1945 v deníku Nový den: „Důležitou místnostní bylo oddělení s horským sluncem, kde ti, kteří se nedostali do nemocnice, mohli mluvit s ostatními, dát potřebná sdělení. Tam se jim také kapsy naplnily jídlem, hlavně buchtami, tam se také dověděli, co je nového ve světě, ba dokonce si tu mohli napsat dopis domů, na který čekali (jejich blízcí) nedočkavě venku či v ordinaci.“

Odboj borských dozorců

Doktor Němeček nebyl zdaleka jediným zaměstnancem, který na Borech konspiroval proti nacistům. V roce 1943 zatklo gestapo na Borech celou skupinu příslušníků vězeňské stráže, z nichž se rázem stali vězni. Někteří skončili v koncentračních táborech, šest jich zaplatilo za svou odvahu vlastním životem: Jan Červenka, Josef Grus, František Jánský, Jan Padrta, Antonín Razým a Rudolf Vrňata.

LUPA / NÁRODNÍ ARCHIV, FOND MINISTERSTVO SPRAVEDLNOSTI ČSR, PRAHA / NÁRODNÍ ARCHIV, FOND SPRÁVA SBORU NÁPRAVNÉ VÝCHOVY, PRAHA / LUKÁŠ PALEČEK: TRESTNÍ ÚSTAV V PLZNI NA BORECH – STRUČNÝ NÁSTIN BOHATÉ HISTORIE, ELEKTRONICKÁ PUBLIKACE, 2013 / NOVÝ DEN, 30. 5. 1945, 16. 6. 1945, 17. 6. 1945 A 15. 1. 1946 / ZPRÁVY OKRESNÍHO NÁRODNÍHO VÝBORU V PLZNI, 1. 6. 1945