20. května 1927
V roce 1927 utekli z trestnice na Borech tři odsouzení, a to přes zeď, přímo pod okny bytu ředitele trestnice.

ÚTĚK VĚZŇŮ Z BORSKÉ TRESTNICE DNE 20. 5. 1927 | KRESBA: TEREZA LUKEŠOVÁ

Dne 20. 5. 1927 se v trestnici odehrál mimořádně nezvyklý útěk – tři vězni se důmyslným způsobem probourali zdí své cely a následně se jim podařilo překonat všechny bezpečnostní překážky v trestnici, a dokonce přelézt ohradní zeď.

Tehdejší ředitel trestnice František Kočí ve své zprávě o tomto útěku napsal, že po zvolání strážného vojína na dvoře trestnice: „Stůj!“ vyhlédl jeden z jeho synů z okna bytu, kde ředitelova rodina bydlela, a ve světle elektrické lampy uviděl postavu muže. Do nočního ticha proto zvolal: „Prchá trestanec, chyťte ho!“.

Ředitel ihned popadl ocelovou hůl, seběhl po schodišti ven před dům a začal utečence pronásledovat.

Ředitel stojící poblíž svého syna ihned popadl ocelovou hůl, seběhl po schodišti ven před dům a začal utečence pronásledovat, přičemž svému synovi přikázal zalarmovat noční stráž. Uprchlé zločince se podařilo chytit o dva dny později, přesto tato příhoda spustila lavinu kritických a přímo útočných článků na adresu ředitele trestnice.

Z trestního ústavu v Plzni na Borech uprchla v období od počátku jeho fungování až do konce 2. sv. války celá řada vězňů. Nejčastěji se tak stávalo při polních pracích na zemědělském statku v Liticích, ale nezřídka se vězňům povedl útěk i přes ohradní zeď trestnice.

Úřednické domy zničil nálet

V těsné blízkosti trestnice stálo devět obytných domů pro úředníky a dozorce. Šest z nich se nacházelo při dnešní Klatovské třídě a byty v nich byly přidělené nejvýznamnějším úředníkům trestnice. Ke každému bytu přináležela také část zahrad mezi domy. Celý tento areál byl oplocen a na noc uzavírán první vstupní bránou. Při spojeneckém náletu na Plzeň dne 16. prosince 1944 bylo několik domů silně poškozeno. Dva největší, včetně domu s bytem ředitele, bylo nutno zbořit a postavit místo nich domy nové.

LUPA / NÁRODNÍ ARCHIV, FOND SPRÁVA SBORU NÁPRAVNÉ VÝCHOVY, PRAHA / KABINET DOKUMENTACE A HISTORIE VĚZEŇSKÉ SLUŽBY ČR / LUKÁŠ PALEČEK: DĚJINY VĚZNICE PLZEŇ V DATECH, NEPUBLIKOVÁNO, PLZEŇ 2012 / PAVEL TAUŠEK: DĚJINY VĚZNICE BORY, DIPLOMOVÁ PRÁCE, ZČU V PLZNI 2005 / ČESKÝ DENÍK, 22. 5. 1927