1878 - 70. léta 20. stol
Sto let stál na tomto místě, v bezprostřední blízkosti borské trestnice, hostinec U Tří mušketýrů. Za Rakousko-Uherska si sem nechali posílat pro pivo političtí vězni, včetně Aloise Rašína a v 50. letech tu popíjeli borští bachaři, vyhlášení svou brutalitou.

HOSTINEC U TŘÍ MUŠKETÝRŮ SE NACHÁZEL PŘÍMO NAPROTI TRESTNICI (1960) | KABINET DOKUMENTACE A HISTORIE VĚZEŇSKÉ SLUŽBY ČR

Do hostince U Tří mušketýrů se chodívali stravovat dozorci, úředníci a veškerý personál trestnice od počátku jeho provozu na konci 70. let 19. století. Také političtí vězni si v době Rakousko-Uherska odtud nechávali donášet jídlo, nebo dokonce alkohol (pivo a víno), neboť jim to, narozdíl od vězňů kriminálních, umožňoval domácí řád trestnice. Nemalé náklady tohoto přilepšení si však političtí vězni museli hradit sami, takže si je mohli dovolit jen někteří.

V 19. století se v hostinci konaly rušné zábavy až do pozdních nočních hodin, občas i za aktivní účasti rozšafnějších dozorců.

V 19. století se v hostinci konaly rušné zábavy až do pozdních nočních hodin, občas i za aktivní účasti rozšafnějších dozorců. Takto přistižení, či anonymně udaní dozorci bývali za své nevhodné chování přísně kázeňsky trestáni.

Na pivo po „službě“ sem chodívali i ti nejbrutálnější borští dozorci komunistických 50. let 20. století, jako byli například Václav Brabec, Karel Kraml, Václav Ladman, Václav Mašek, Evžen Stroin, František Šafarčík, Šimon Šepík či Václav Trepka.

Současný stav místa

Po zboření hostince v 70. letech 20. století byla plocha srovnána a zpevněna a až do současnosti slouží jako provizorní parkoviště pro personál věznice a pro návštěvy vězňů.

LUPA / NÁRODNÍ ARCHIV, FOND SPRÁVA SBORU NÁPRAVNÉ VÝCHOVY, PRAHA / KABINET DOKUMENTACE A HISTORIE VĚZEŇSKÉ SLUŽBY ČR / LUKÁŠ PALEČEK: TRESTNÍ ÚSTAV V PLZNI NA BORECH – STRUČNÝ NÁSTIN BOHATÉ HISTORIE, ELEKTRONICKÁ PUBLIKACE, 2013 / PAVEL TAUŠEK: DĚJINY VĚZNICE BORY, DIPLOMOVÁ PRÁCE, ZČU V PLZNI 2005