1979 - 1982
V letech 1979 – 1982 byl sledován jeden z pracovníků Lékařské fakulty Univerzity Karlovy v Plzni J. B. StB ho podezřívala, že se stýká s vojenským přidělencem USA. Například 16. února 1980 zaměstnal „Béďa“ svou procházkou s dítětem po Plzni šest estébáků.

ODĚVY PRACOVNÍKŮ STB VE SLEDOVACÍCH SPISECH NIKDY NESMĚJÍ CHYBĚT | KRESBA TEREZA LUKEŠOVÁ

Ve spise pak terénní pracovníci StB konstatovali, že nebylo zjištěno, že by ten den „Béďa“ prováděl nějakou konspirační činnost. Nicméně vypracovali podrobný plán sledování místa bydliště a pracoviště sledované osoby a pořídili jeho snímky u budovy plzeňského rozhlasu, u zimního stadionu a ve Smetanových sadech. Šest pracovníků využilo ke sledování procházky jednoho muže s dítětem tři fotoaparáty, tři auta a benzín na 180 kilometrů.

Již v předchozích letech se podle dokumentace objevil „Béďa“ v záznamech z jiných sledovacích akcí, nicméně kontakty se západními diplomaty nebyly zjištěny.

Šest pracovníků využilo ke sledování procházky jednoho muže s dítětem tři fotoaparáty, tři auta a benzín na 180 kilometrů.

Fotografie z archivu plzeňské StB jsou unikátní

Sledování vybraných osob v plzeňském regionu zajišťoval pro komunistickou tajnou policii 4. odbor Správy StB Plzeň. V Archivu bezpečnostních složek se dochoval unikátní fond, celkem 195 operativních svazků, který vznikl činností tohoto sledovacího útvaru v 70. a 80. letech 20. století v tehdejším Západočeském kraji. Obdobné soubory fotografií se dochovaly už jen v Praze a Jihočeském kraji.

PVB / ABS