1982 - 1984
Na Kalikovském mostě zanechal zahraniční diplomat O. G., neboli objekt „Cypřiš“, špionážní značky křídou. StB je vyfotila při detailní rekonstrukci jeho plzeňské návštěvy a těžko říci, zda z nich něco vyvodila. Vzniklo však objemné album barevných fotografií, které by vydalo na samostatnou výstavu.

PRACOVNÍK STB PÓZUJE NA KONCI MOSTU PŘES MŽI, KDE PŘI SVÉ PROCHÁZCE ZŮSTAL „OBJEKT“ STÁT | ARCHIV BEZPEČNOSTNÍCH SLOŽEK

Sledování západních diplomatů při jejich návštěvách plzeňského regionu patřilo k nejčastějším akcím 4. odboru Správy StB Plzeň. V akcích „Diplomat“ a „Cypriš“ byl v letech 1982–1984 sledován vojenský a letecký přidělenec zastupitelského úřadu Spolkové republiky Německo pan O. G. Šlo o rutinní kontrolu pohybu západního diplomata, který na západoněmeckém velvyslanectví v Praze působil na místě vyhrazeném příslušníkovi vojenské rozvědky. Při předchozích pobytech v plzeňském regionu se měl podle dokumentace zajímat o vojenské objekty.

Zvláštní pozornost věnovali pracovníci StB „špionážním“ značkám křídou, které O. G. zanechal na různých místech.

Ve zvláštním albu pracovníci sledovacího útvaru dodatečně rekonstruovali pohyb O. G. dne 24. března 1982. Dodatečné nafocení trasy objektu je výjimkou, fotografie se většinou pořizovaly přímo při sledování. Zvláštní pozornost věnovali pracovníci StB „špionážním“ značkám křídou, které O. G. zanechal na různých místech. Dnes už se můžeme jen přít o to, zda se ze strany západoněmeckého diplomata nejednalo pouze o fiktivní hru. Na fotografiích je mimoděk věrně zachycena dobová atmosféra západočeské metropole.

Kalikovský most přes řeku Mži postavila firma Müller & Kapsa v letech 1905 - 1906. Jednalo o největší železobetonový trámový most v Rakousko-Uhersku. Zábradlí je ve středu zdobeno městským znakem a osvětlení je neseno ocelovými konzolami v podobě kohoutů.

O koho se zajímala plzeňská StB

Plzeňská StB se aktivně zajímala o domácí občany a občany obou německých republik, kteří často navštěvovali místa, kde žili až do poloviny čtyřicátých let. Státní bezpečnost je většinou sledovala pro podezření ze špionáže, přípravy nelegálního přechodu hranic či úplatkářství. Zvláštní pozornost věnovala StB zahraničním diplomatům, kteří pravidelně přijížděli do ČSSR mimo jiné při příležitosti výročí konce druhé světové války.

PVB / ABS / LM