15. únor 1989
Těsně před pádem komunistického režimu se v únoru roku 1989 ve zdejší obřadní síni konalo poslední rozloučení s Janem Seberou, někdejším pilotem britské RAF z 2. světové války. StB tajně sledovala truchlící a pátrala mezi nimi po západních diplomatech. Marně.

PRACOVNÍCI STB SE BEZOZSTYŠNĚ VETŘELI MEZI POZŮSTALÉ PO JANU SEBEROVI PŘED OBŘADNÍ SÍNÍ | ABS

Letci RAF sklidili po roce 1948 místo vděku a úcty ke svému hrdinství zavržení komunistickým režimem a byli dlouhodobě perzekvováni. Pozůstalí po válečném hrdinovi Janu Seberovi neměli mít klid ani v tak intimní rodinné chvíli, jako je pohřeb. Dne 15. února 1989 mezi 13:30 h a 14:45 h je sledovalo na Ústředním hřbitově šest pracovníků StB. Cílem této akce s názvem „Achelos“ bylo zjistit, zda se mezi truchlícími nenachází západní diplomat, neboli „objekt“ evidovaný ve spisech StB pod touto přezdívkou.

Pracovníci StB podle dokumentace žádného diplomata nezaznamenali, zato - podle výkazu - najeli ve čtyřech autech celkem 120 kilometrů...

Poslední rozloučení s plukovníkem Seberou se přitom na plzeňském hřbitově uskutečnilo téměř čtyřiačtyřicet let po skončení druhé světové války. Pracovníci StB podle dokumentace žádného diplomata nezaznamenali, zato - podle výkazu - najeli ve čtyřech autech celkem 120 kilometrů a nafotili snímky náhodných návštěvníků hřbitova i účastníků pohřbu válečného hrdiny.

Jan Sebera (1911–1989) se bohužel své rehabilitace ve svobodné zemi nedožil. Před válkou sloužil u čs. letectva jako délesloužící poddůstojník, na jaře roku 1939 uprchl do Polska, prošel Cizineckou legií a krátce sloužil i u francouzského koloniálního letectva v severní Africe. V červnu 1940 odplul do Velké Británie, kde až do konce války působil jako příslušník pozemního personálu u 311. čs. bombardovací peruti RAF. Po skončení války zůstal v čs. armádě jako voják z povolání a získal důstojnickou hodnost. Sloužil u Leteckého pluku 25 v Havlíčkově Brodě a Plzni a postupně dosáhl hodnosti štábní kapitán letectva. 1. listopadu roku 1949 byl přeložen do výslužby a až po roce 1989 byl posmrtně rehabilitován a povýšen na plukovníka in memoriam.

Fotografie z archivu plzeňské StB jsou unikátní

Sledování vybraných osob v plzeňském regionu zajišťoval pro komunistickou tajnou policii 4. odbor Správy StB Plzeň. V Archivu bezpečnostních složek se dochoval unikátní fond, celkem 195 operativních svazků, který vznikl činností tohoto sledovacího útvaru v 70. a 80. letech 20. století v tehdejším Západočeském kraji. Obdobné soubory fotografií se dochovaly už jen v Praze a Jihočeském kraji.

PVB / ABS / JIŘÍ RAJLICH / VHÚ